Historia Szkoły-KALENDARIUM

1959 - Inauguracja pierwszego roku szkolnego Szkoły Rolniczej I stopnia w Żłobiźnie

1960 - Powstanie gospodarstwa szkolnego

1961-63 - Budowa nowego budynku szkolnego

1964 - Przekształcenie szkoły w 3 letnie Technikum Rolnicze i Zasadniczą Szkołę Zawodową

1967 - Oddanie do użytku nowego skrzydła z pracowniami i salą gimnastyczną

1972 - Ukończenie budowy warsztatów szkolnych i internatu

1976 - Powołanie Zespołu Szkół Rolniczych i powstanie 5 letniego Technikum Rolniczego

1978 - Powstanie 4 letniego Technikum Przetwórstwa Rolno-Spożywczego, przekształconego w 1982 w Technikum Technologii Żywności
- Powstanie Policealnego Studium Zawodowego, Technikum Hodowlanego i Zasadniczej Szkoły Hodowlanej

1984 - XXV lecie szkoły i nadanie szkole imienia Władysława Stanisława Reymonta

1996 - Otwarcie Wyższych Studiów Zaocznych Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

1999 - Powołanie Technikum Agrobiznesu i Liceum Technicznego

2000 - Otwarcie Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych

2003 - Otwarcie Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy

2005 - Powstanie Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Ochrony Środowiska

1967-2010 Szkoła wykształciła 4930 absolwentów wszystkich typów szkół, w tym 2235 absolwentów szkół technicznych